إعصار jermone jermone

مترجم عربی حرفه ای - مقالات مترجم عربی حرفه ای

هلیدی به غیر از فرانقش­ها و تأثیر آنها بر انسجام لایه‌های محتوایی (واژگان ـ دستور و معناشناسی) و مؤلفه‌های نقش‌گرا دو بردار دیگر را معرفی می‌کند که در ایجاد شاخصۀ زبانی نقش بس مهم‌تری دارند (۱۵: ۲۰۰۱).

[...الحصول على السعر...]